El projecte

Gandia necessita una fira que responga a les necessitats de la ciutat i que recolze la nostra cultura popular. Volem unes festes que a més de convidar-te a gaudir et conviden a participar. Unes festes alternatives, obertes i autogestionades.

Unes festes alternatives on apostem principalment per la cultura valenciana en tots els seus àmbits. Unes festes obertes on tothom estiga convidat a aportar les seues idees i a participar activament o com a espectador. Unes festes autogestionades perque volem obtindre recursos econòmics de manera pròpia i popular.

Com va dir Estellés:

“No et limites a contemplar aquestes hores que ara vénen. Baixa al carrer i participa”

Per això hem decidit crear la FiGA, Fira de Gandia Autogestionada. Per unes festes populars, gratuïtes, valencianes i de qualitat.

Estatuts:

Naturalesa de la FiGA

1. La FiGA (Fira de Gandia Autogestionada) és una entitat cultural oberta, participativa, popular i assembleària, circumscrita a la comarca de la Safor i especialment a la ciutat de Gandia.

2. La FiGA pretén ser una alternativa a l’oferta cultural de la Fira i Festes de Gandia, que es realitza cada any durant la primera setmana d’octubre, i pot estendre les seues activitats i programació a la resta de l’any.

3. La FiGA és una iniciativa autogestionada i sense ànim de lucre. És un espai de treball voluntari no remunerat, on ningú cobra per treballar-hi. L’autonomia del col·lectiu està per sobre de qualsevol tipus d’ajut o aportació econòmica. En cas de beneficis, aquests sempre es reinvertiran en projectes culturals i socials afins als objectius i principis del col·lectiu.

4. La llengua de la FiGA és el valencià. No obstant això, no es menysprearà ni descartarà cap altra llengua, que podrà ser emprada personalment o socialment, tot i utilitzar sempre com a llengua vehicular i amb especial sensibilitat el català en la seua variant valenciana (cartelleria, comunicacions, documents, etc).

5. La FiGA no admet cap tipus de discriminació per motiu de gènere, origen o condició, i per tant es declara: antimasclista, antihomòfoba, antiracista i antifeixista. Qualsevol d’aquestes actituds serà rebutjada frontalment per l’Assemblea i suposarà l’expulsió del col·lectiu.

6. La FiGA es constitueix per temps indefinit i, en cas de canvi sobre els estatuts, s’haurà de convocar una Assemblea General, en la qual s’intentarà arribar al consens. En cas de no produir-se, serà necessària l’aprovació de tres cinquenes parts dels membres.

7. La FiGA podrà establir acords de col·laboració amb altres associacions i entitats, així com administracions públiques.

8. La FiGA assumeix el compromís de fer públic els seus comptes, aplicant la màxima transparència possible, tant interna com externa.

Objectius de la FiGA

1. La creació d’un espai de participació ciutadana d’autogestió cultural, per tal de completar l’oferta cultural de la Fira i Festes oficial de Gandia, amb activitats pensades des del poble i per al poble.

2. El qüestionament crític i pràctic de les dinàmiques institucionals i comercials de l’oci i la cultura.

3. La promoció i la difusió de les diferents expressions de cultura popular, especialment les valencianes i més concretament les naturals de la comarca.

4. Esdevindre un espai on fer visibles les reivindicacions i conflictes socials d’acord amb els principis de la FiGA (autogestió, assemblearisme, antimasclisme, antifeixisme…), amb especial interés per les locals i les comarcals.

5. Promoure l’ús social i cultural del valencià i contribuir a la normalització lingüística.

Aquests són els objectius en els que es basa el projecte col·lectiu de la FiGA i la seua raó de ser. Qualsevol modificació o supressió implicarà la seua dissolució.

Organització i funcionament de la FiGA

1. La FiGA és un col·lectiu horitzontal i democràtic, en el qual l’assemblea és l’únic òrgan sobirà. Totes les decisions seran preses, després del corresponent debat, per consens en la mesura que siga possible. En cas que el consens resulte impossible se sotmetrà a votació i es decidirà per majoria simple.

2. Cada any es realitzarà, com a mínim, una Assemblea General (preferentment en primavera, per tal d’establir el full de ruta de la FiGA). L’Assemblea General serà precedida de la màxima difusió entre la ciutadania, per tal de sumar nous membres potencials cada any.

3. A partir de juny es realitzaran assemblees ordinàries setmanals (horari en funció de la disponibilitat dels membres), per tal d’organitzar el programa de la FiGA d’octubre.

L’assemblea podrà designar grups de treball o comissions que s’encarregaran de determinades tasques, si ho creu convenient. Aquests grups de treball podran estar formats per tantes persones com estiguen interessades, que es reuniran de manera independent per treballar en els seus àmbits. Les comissions seran autònomes funcionalment, però les seues accions hauran de ser aprovades en assemblea ordinària.

4. Qualsevol membre podrà, sempre en cas excepcional, convocar una assemblea extraordinària, si informa a la resta de membres amb un mínim d’antelació de 24 hores.

5. Totes les assemblees comptaran amb un moderador o moderadora, que haurà de llegir l’ordre del dia, encaminar el debat si fóra necessari, prendre nota dels assistents i redactar l’acta. Aquesta haurà de comunicar-la a la resta dels membres en no més de 24 hores després de la finalització de l’assemblea. Aquest càrrec serà temporal i rotatiu.

6. La FiGA tindrà un tresorer o tresorera, que haurà de dur els comptes del col·lectiu, informar de l’estat d’aquests quan siga necessari i de la viabilitat econòmica de les activitats. També serà l’encarregat de pagar els compromisos a distribuïdors, artistes, etc. Aquest càrrec serà temporal i rotatiu.

Membres de la FiGA

1. Seran considerats membres de la FiGA totes aquelles persones que assistisquen regularment a les Assemblees, participen en l’organització de les activitats o demostren interés pel col·lectiu de manera regular, fins i tot des de la distància, i assumisquen els seus drets i deures:

1.1. Drets dels membres de la FiGA:

– Ser informats de les convocatòries d’Assemblea General amb un mínim de 7 dies d’antelació.

– Ser informats de les convocatòries d’assemblea extraordinària amb un mínim de 24 hores d’antelació.

– Assistir a les assemblees i participar-hi del debat i del dret a vot.

– Ser informats de la marxa de la FiGA i dels grups de treball, de la identitat (noms i cognoms) dels altres membres i de l’estat dels comptes.

1.2. Deures dels membres de la FiGA:

– Respectar i posar en pràctica el caràcter participatiu, democràtic, assembleari, autogestionat, antimasclista, antihomòfob, antiracista i antifeixista de la FiGA.

– Respectar i treballar en favor dels objectius de la FiGA.

– Acatar les votacions de l’Assemblea, inclòs en cas de no arribar al consens.

Dissolució de la FiGA

1. La FiGA solament es podrà dissoldre amb els següents dos supostos:

  • Amb el consens de l’Assemblea General. El tresorer passarà a fer efectius els deutes (en cas d’haver-ne) i es farà entrega del capital sobrant a una institució d’objectius afins escollida per l’Assemblea.

  • Per l’incompliment, modificació o supressió dels objectius.

Qualsevol dubte o conflicte no previst en aquests estatuts que pogués sorgir haurà de resoldre’s en assemblea, podent-se convocar una assemblea extraordinària a tal efecte.

MÉS INFORMACIÓ:
Twitter: @infofiga
Facebook: FiGA, Fira de Gandia Autogestionada
E-mail: infofiga@gmail.com

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s